Onze gedeelde verantwoordelijkheid – Serlimar en ons afvalinzamelingssysteem

Ongetwijfeld een van de grootste problemen die de volgende regering zal moeten aanpakken, is de ramp in onze afvalbeheer sector. Pas als het uitkomt, lijkt het alsof de overheid wil dat wij, de burgers, verantwoordelijkheid nemen voor ons handelen. Al decennia lang heeft elke nieuwe regering haar rol bij het oplossen van ons afvalbeheersysteem verkeerd begrepen en de openbare entiteiten die zij belast met deze activiteit verkeerd beheerd. Daarbij zijn deskundig advies en de ervaring van de mensen in de sector genegeerd. Op de een of andere manier is elke regering en het parlement erin geslaagd om de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor afvalbeheer te ontlopen, duidelijk zichtbaar in de huidige staat van Serlimar, Parkietenbos en de RWZI bij Bubali Plas.

Met verbazing las ik afgelopen week het nieuws waarin Serlimar, een overheids ‘Sui Generis’ bedrijf, heeft besloten te dreigen met het stopzetten van de afvalinzameling voor alle huishoudens die geen betalingsregeling met hen hebben getroffen over de jaren van niet-geïnde vergoedingen. Vanuit het oogpunt van Serlimar is het begrijpelijk om op deze manier te handelen, maar het is onredelijk dat de regeringen hen tot dit punt hebben toegelaten. Wat gebeurt er als een buurman die het afgelopen jaar geen inkomen heeft gehad en van voedselbonnen heeft moeten leven, de opgebouwde Serlimar-vergoedingen niet kan betalen? Zullen onze straten dan bezaaid zijn met zwerfvuil? Zal die persoon gedwongen worden zijn afval op het dichtstbijzijnde lege perceel te gooien of misschien zelfs ‘s nachts in de oceaan? Zullen ongedierte en geur de huizen binnensluipen van degenen die wel hebben betaald?

Ze beweren dat de vuilnis ophaalservice vergelijkbaar is met WEB of Elmar, niets is minder waar. Alleen in gevallen waar er onevenredig gebruik wordt gemaakt van de dienst (zoals het geval is bij het ophalen van commercieel afval), mag deze dienst als zodanig worden beschouwd. Als oplossing kan een basissysteem voor het inzamelen en verwerken van afval goed worden onderhouden door middel van een gecentraliseerd heffingssysteem dat ook de deelname van Serlimar aanmoedigt, samen met particuliere bedrijven, groot en klein. Het systeem zoals het is ontworpen en onderhouden door onze regering moedigt niet-naleving en inefficiëntie aan in plaats van concurrentievermogen en efficiëntie. Dit wordt duidelijk bij mensen die hun rekeningen niet betalen, en twee en soms drie of meer verschillende vrachtwagens door onze straten moeten rijden, een echt voorbeeld van een niet duurzaam gedrag.

Het model dat we hebben geprobeerd werkt niet, er is een nieuwe structuur nodig met een duidelijke scheiding van afval inzamelingsdiensten en -verwerkingsdiensten en het stimuleren van afvalscheiding aan de bron. Alleen dan kunnen we echt voorkomen dat er weer een nieuwe stortplaats als Parkietenbos op ons eiland ontstaat.

Diego Acevedo
Accion21